Menu
Login
Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Wszystkie produkty oferowane przez sklep Bagażniki Samochodowe objęte są gwarancją producenta . Klient jest zobowiązany zgłosić sprzedającemu wykryte wady produktu niezwłocznie po ich wykryciu. Zgłoszone wady produktu lub jego uszkodzenia przyjmowane są w postaci pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W celu rozpatrzenia reklamacji sklep Bagażniki Samochodowe może poprosić Klienta o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres - na koszt Sklepu - reklamowanego produktu.

Reklamowany towar powinien zostać dostarczony przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone Klient ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy dostarczone produkty nie uległy uszkodzeniu. W innym wypadku należy podpisać protokół odbioru i rozpakować przesyłkę w obecności kuriera sprawdzając jej zawartość. Kurier ma obowiązek poczekać aż zawartość przesyłki zostanie sprawdzona.

W przypadku, uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia na druku, którym dysponuje kurier, a następnie skontaktować się ze sklepem telefonicznie ( tel. 71 325-47-11, 71 325-47-22 ) bądź mailowo sklep@bagaznikisamochodowe.com.pl lub biuro@bagazniki.sklep.pl

Jeżeli zakupiony towar ma wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. ZAWSZE najpierw skontaktuj się z nami. Bardzo wiele wątpliwości i spraw wymaga objaśnienia.
 2. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Przesyłka realizowana jest na Twój koszt.
 3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.
 6. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionej rzeczy.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@bagaznikisamochodowe.com.pl lub telefonicznie: 71 325-47-11, 71 325-47-22. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Chęć zwrotu należy zadeklarować pisemnie ( oświadczenie na adres AKUMULATORY BAGAŻNIKI WROCŁAW ul. Kromera 6, 51-163 Wrocław )  lub mailem info@bagaznikisamochodowe.com.pl .Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

AKUMULATORY BAGAŻNIKI WROCŁAW odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że AKUMULATORY BAGAŻNIKI WROCŁAW niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę AKUMULATORY BAGAŻNIKI WROCŁAW albo firma AKUMULATORY BAGAŻNIKI WROCŁAW nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka realizowana jest na koszt Konsumenta.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie według szablonu ( pobierz ) , w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 3. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta dokonany zostanie zwrot pieniędzy.
 5. Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście.
 6. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.
 7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( pobierz )

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl